Tkalcovna RTK,spol。 s ro Rokytnice nad Jizerou 發表評論

公司 RTK spol。 s ro 你好嗎? 做160-200厘米 作為pontemnitívosnově做10.710nití。 Od roku 2012 jsou kdispoziciširokéstrojeVamatex Silver 360smožnostívýrobytkanindošíře až做340厘米.

Všechnytkacístrojejsouvybavenylistovýmistrojiaždopočtu24listů,jetakémožnovyrábětvíceosnovnívazbyavazbyperlinkové。

Jsouzpracováványvšechnymateriálystapallovéatojakpřírodní,takinntetické。 Doútkovéhusměrujemožnompracovatipřízemultifilametní。

Největšípodílvýrobyčinílehkébavlnářskétkaniny(košiloviny)znejkvalitnějšíchjemných bavlněnýchpřízí od tex 7,4 v hmotnosti tkanin od 70 do 150 g / m2。 Vedle toho sealedálevyrábíizrozličnýsortismentstřednětěžkýchtkaninyshmotnostíaždo420 g / m2 a tozpřízínejenbavlnářských,ale i přízílněných,viskózových,syntetických,vlněnýchčisměsových.

Firma RTK spol。 sronabízívedleprodejerežnýchtkanintképrodejtkaninbělených,barvenýchnebojinakupravených,stejnětakiprodejkusovýchkonfekčníchvýrobků(např.lůžkovin,utěrek,plen apod)。 Tytočinnostijsouzajišťoványvkooperaci的externímiodavateli。

Jednáseovýrobuzakázkovou,tzn。 minimálnívýrobnímnožstvítkaninynakonkrétnízakázkuje2000m(nenívytvářenavlastníkolekcevýrobků)。

Ročníprodukcedosahujepřes2,2milionymetrů,resp。 4 miliony m2。 Ztohovícenež80%jeinportovánodozápadníchzemíatopronejnáročnějšíklientelu。

Rámcovývýrobnísortiment:

  • Košiloviny(bezamamřekkanéosnovy)
  • TechnickétkaninyzPESpřízí(Trevira CS)
  • Lůžkoviny(povlečení,prostěradla),včetnětkanin100%lněných
  • Tkaninyprodomácnostzbavlny,směsínebolnu(ubrusoviny,damašky,utěrkoviny,vaflovézboží,prostěradloviny,pleny apod。)
  • Různédalšíoděvníčenábytkovétkaniny
  • Technickétkaniny(stanovky,plachtoviny,tkaniny pro tisk aj)
  • Zajišťováníbarveníaúpravnatytotkaninyvč。 možnostikonfekčníhozpracovánítkaninprodomácnost

RTK,spol。 s ro v Rokytnici nad Jizerou,jespolečnost,kteránavazujena dlouholetoutradicitendtilnívýrobyvRokytnici nad Jizerou。 Základyfirmy jetakmožnatamovatužnarok 1867。 Vyrábělysezdevždypřevážněbavlněnétkaninyatohladkéizžakárské,režnéibodvné,určitouodbumělafirmaivlastníbělidlo,takžesamaupravovala tkaninydokonečnéprodejnípodoby。

Po2světovéválcebylafirmajednízezeávodůnárodníhopodnikuSeba np Podstatnézměnyastastpo roce 1992,kdy bylafirmazprivatizována。 Bylatazahájenanováetaparozvoje firmy a topodsoučasnýnmázvemRTK,spol。 sroNásledněvstoupilminoritnímpodílemdofirmyizaahraničníkapitál,kterýumožniljakmodernizacistrojníhosarku,takizabezpečenínovýchzakázekannaplněnístrojníchkapacittkalcovny。

Vtétodobědošlotakék rozsáhlémodernizaci celéhobobjttufirmy。 Týkalosetozejménastavebníchrekonstrukcívýrobníchobjektů,výměnyelektrickýchrozvodů,bylapostavenanováplynovákotelnavč。 výměnyrozvodůtopení,natkalcovněbylyinstaloványautomamatickéklimatizačníjednotky,zcelanovéjevodníhospodářstvíapod。

Firmadisponujestojnímzařízením,kterézajišťujevýrobu staplovýchtkanin vevysokékvalitěatosezaměřenínam jemnébavlnářskéoděvnítkaniny.

奧洛穆茨 ležínaseveruČechvzápadníčástipohoříKrkonoš。 Jejíodvěkouhistorííprolínátendtilníprůmysl,kterýbylvminulostihlavnímzdrojempříjmůměstaaoboživyeleí。 Vsoučasnostijejižhlavněrekreačním,turistickýmveportovnímcentrem。 Vlétějeideálnímvýchodiskemprohorskou turistikuavzilěpakvýznamnýmstřediskemprosjezdovéiběžeckélyžování。

分享
請稍候...

發表評論

您的電子郵件地址將不會被發表。 必填字段標 *